PHÓ TỪ THỜI GIAN (P3)

Ở hai bài học trước chúng ta đã đi được hơn một nữa về phó từ thời gian trong tiếng trung. Chúng ta đã tìm hiểu và thấy nó quan trọng như thế nào.Không chỉ là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong các kỳ thi hsk, chuyển cấp môn tiếng trung .Mà nó

PHÓ TỪ THỜI GIAN (P1)

  Phó từ thời gian là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng trung. Không những nó quan trọng trong trong các kỳ thi tiếng hán, mà còn rất hữu ích trong giao tiếp thường ngày.Phó từ biểu thị thời gian, tần suất là phó từ thời gian. Cùng theo chân

.