Back

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA ANFA

Tiếng Trung Anfa không chỉ là một phương pháp giảng dạy tiếng Trung mà còn là một tầm nhìn và sứ mệnh lớn về việc đưa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc ra thế giới một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Dưới đây là tầm nhìn và sứ mệnh của Tiếng Trung Anfa:

Tầm nhìn:

Tiếng Trung Anfa nhằm mục tiêu trở thành một trung tâm giáo dục tiếng Trung hàng đầu trên toàn cầu, không chỉ là nơi học ngôn ngữ mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo và sâu sắc. Tầm nhìn của Tiếng Trung Anfa là tạo ra một cộng đồng học viên đa dạng và đồng lòng trong việc khám phá và hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết và hòa nhập giữa các quốc gia và nền văn hóa trên thế giới.

Tiếng Trung Anfa không chỉ hướng tới việc đào tạo người học thành thạo tiếng Trung mà còn tạo điều kiện cho họ hiểu biết văn hóa, lịch sử và xã hội của Trung Quốc một cách tổng thể và sâu sắc. Tầm nhìn của Tiếng Trung Anfa là đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng toàn cầu đa văn hóa, nơi mà mọi người có thể tôn trọng, hiểu biết và hòa nhập với nhau thông qua việc chia sẻ ngôn ngữ và văn hóa.

tam-nhin-va-su-menh

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của Tiếng Trung Anfa là mang lại cho mọi người cơ hội học hỏi và trải nghiệm về tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc một cách toàn diện và đa chiều. Tiếng Trung Anfa cam kết cung cấp một môi trường học tập chất lượng và đa dạng, nơi mà học viên được khuyến khích phát triển tất cả các kỹ năng cần thiết không chỉ để sử dụng tiếng Trung một cách thành thạo mà còn để hiểu biết và tôn trọng văn hóa Trung Quốc.

Sứ mệnh của Tiếng Trung Anfa là tạo ra những người học tự tin và có khả năng tương tác xã hội trong cộng đồng toàn cầu. Bằng cách tạo ra các chương trình học phong phú, sáng tạo và tích hợp công nghệ, Tiếng Trung Anfa muốn khuyến khích sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng thích ứng của học viên trong mọi tình huống.

Một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của Tiếng Trung Anfa là sự cam kết đến sự phát triển cá nhân và toàn diện của học viên. Họ không chỉ được khuyến khích phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn được hỗ trợ trong việc phát triển kỹ năng xã hội, tư duy sáng tạo và tinh thần lãnh đạo. Sứ mệnh của Tiếng Trung Anfa là tạo ra những người học không chỉ thành thạo trong việc sử dụng tiếng Trung mà còn tự tin, sáng tạo và có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

Tóm lại, tầm nhìn và sứ mệnh của Tiếng Trung Anfa không chỉ là về việc đào tạo người học thành thạo tiếng Trung mà còn là về việc xây dựng một cộng đồng toàn cầu đa văn hóa, nơi mà mọi người có thể hiểu biết, tôn trọng và hòa nhập với nhau thông qua việc chia sẻ ngôn ngữ và văn hóa. Đồng thời, Tiếng Trung Anfa cũng cam kết hỗ trợ sự phát triển cá nhân và toàn diện của mỗi học viên, giúp họ trở thành những người tự tin, sáng tạo và có ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

HỌC TẤT TẦN TẬT VỀ PHÁT ÂM TRONG TIẾNG TRUNG CÙNG CÔ NGHIÊM THÙY TRANG

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH