GIỚI TỪ CHỈ SỰ LIÊN CAN (P2)

Ở bài học trước chúng ta đã được học về mọt vài giới từ chỉ sự liên quan. Các bạn đã nắm chắc và sử dụng tốt các giới từ chỉ sự liên can đấy chưa ạ ? Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về những giới từ chỉ sự liên quan tiếp theo

GIỚI TỪ CHỈ SỰ LIÊN CAN (P1)

Trong tiếng trung muốn biểu đạt về sự liên can trong hành động hay vấn đề người ta thường dùng các giới từ chỉ sự liên can. Vậy thế nào được gọi là giới từ chỉ sự liên can? Bạn đã biết cách sử dụng các giới từ chỉ liên can chưa? Nếu chưa thì

.