CÁCH DÙNG LIÊN TỪ: 但-但是-可是-不过

Các bạn cũng biết rằng tiếng trung có nhiều các liên từ, một trong số đó chính là các liên từ chỉ tiếp nối, mặc dù về nghĩa thì giốngnhau nhưng cách dùng khác nhau. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa cùng tìm hiểu cách dùng liên từ 但-但是-可是-不过 nhé!   1. Liên từ, phó

PHÂN BIỆT LIÊN TỪ: 不然 và 否则

Liên từ là từ nối trong các câu và các đoạn văn. Nó giúp câu văn hoàn chỉnh và lưu loát hơn. Trong tiếng trung có rất nhiều liên từ, cũng có rất nhiều liên từ giống nhau về mặt ngữ nghĩa. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về phân biệt liên từ:

.