BỔ NGỮ TRÌNH ĐỘ

  Một trong những ngữ pháp bổ ngữ” khó nhằn” đối với người học tiếng trung là bổ ngữ trình độ. Đã bao giờ bạn lúng túng khi sử dụng bổ ngữ trình độ chưa? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của bạn nhé.

1.  Khái niệm

Bổ ngữ trình độ nói rõ động tác hoặc tính chất của sự vật đạt đến mức độ nào đó. Bổ ngữ trình độ thường do hình dung từ đảm nhận.

2. Cấu trúc

2.1 Thể khẳng định

a. Không có tân ngữ trong câu

S + V + 得 + BNTĐ 他来得很早 Tā lái de hěn zǎo. Anh ta đến rất sớm 他们玩得很开心 Tāmen wán de hěn kāixīn Họ chơi đùa rất vui vẻ 他走得很快 Tā zǒu dé hěn kuài Anh ta đi rất nhanh 那个小伙子说得很流利 nàgè xiǎohuǒzi shuō dé hěn liúlì Cậu nhóc kia nói rất lưu loát

b. Có tân ngữ trong câu

S + V + O + V + 得 + BNTĐ 他说汉语说得很流利。 Tā shuō hànyǔ shuō de hěn liúlì. Anh ấy nói tiếng trung rất lưu loát 他写汉字写得很好。 Tā xiě hànzì xiě de hěn hǎo. Anh ấy viết chữ hán rất đẹp 他跑步跑得很快 Tā pǎobù pǎo dé hěn kuài Anh ấy chạy rất nhanh 我妈妈做饭做得很好吃 wǒ māmā zuò fàn zuò dé hěn hào chī Mẹ tôi nấu cơm rất ngon

2.2 Thể phủ định

a. Không có tân ngữ 

S + V + 得 + 不 + BNTĐ 这些外国留学生学得不快 Zhèxiē wàiguó liúxuéshēng xué dé bùkuài Những sinh viên nước ngoài này học tập không nhanh 他写得不清楚。 Tā xiě de bù qīngchǔ. Anh ấy viết không rõ ràng 他跑得不快。 Tā pǎo de bùkuài. 她唱得不好听 Tā chàng dé bù hǎotīng Cô ấy hát không hay 我儿子吃得不多 wǒ érzi chī dé bù duō Con trai tôi không ăn nhiều

b. Câu có tân ngữ

S + V + O + V + 得 + 不 +BNTĐ 他说越南语说得很流利。 Tā shuō Yuènán yǔ shuō de hěn liúlì. Anh ấy nói tiếng việt rất lưu loát 他写汉字写得不好。 Tā xiě hànzì xiě de bù hǎo. Anh ấy viết chữ hán không đẹp 他跑步跑得不快 Tā pǎobù pǎo dé bù kuài Anh ấy chạy không nhanh 我妈妈做饭做得不好吃 wǒ māmā zuò fàn zuò dé bùhào chī Mẹ tôi nấu cơm không ngon

2.3 Thể nghi vấn:

Hình thức hỏi của câu có bổ ngữ trình độ là khẳng định và phủ định bổ ngữ (Câu hỏi chính phản). 他汉语说得流利不流利? Tā hànyǔ shuō de liúlì bù liúlì? Anh ấy nói tiếng Trung có lưu loát không? 他唱歌唱得好不好听? Tā chànggē chàng dé hǎobù hǎotīng? Anh ta hát có hay không? 她走路走得快不快? tā zǒulù zǒu dé kuài bùkuài? Anh ta đi bộ có nhanh không? 她学英语学得好不好 tā xué yīngyǔ xué dé hǎobù hǎo? Cố ấy học tiếng anh học tốt không? 他今天来公园晚不晚 tā jīntiān lái gōngyuán wǎn bù wǎn? Hôm nay anh ấy đến công viên muộn hay không? 他跑得快不快? Tā pǎo de kuài bùkuài? Anh ấy chạy có nhanh không? CHÚ Ý:  Ngoài hình thức câu hỏi chính phản ta có thể dùng “吗” để hỏi. Ví dụ: + 他汉语说得流利吗? Tā hànyǔ shuō de liúlì ma? Anh ấy nói tiếng trung có lưu loát không? +他跑得快吗? Tā pǎo dé kuài ma? Anh ấy chạy có nhanh không? 他来的早吗? Tā lái de zǎo ma? Anh ấy đến sớm không? 她做得好吗? Tā zuò dé hǎo ma? Cô ấy làm tốt không?

3. Bổ ngữ trình độ thường do các từ ngữ sau đây đảm nhiệm

3.1 Tính từ hoặc kết cấu tính từ

他每天都起得很早。 Tā měitiān dū qǐ de hěn zǎo. Hằng ngày anh ấy đều dậy rất sớm 他汉字写得跟中国人一样快。 Tā hànzì xiě de gēn zhōngguó rén yīyàng kuài. Anh ấy viết chữ hán nhanh như người Trung Quốc

3.2 Động từ hoặc kết cấu động từ

一听到这个好消息,他高兴得跳了起来。 Yī tīng dào zhège hǎo xiāoxī, tā gāoxìng de tiào le qǐlái. Vừa mới nghe được tin đó, anh ấy vui mừng nhảy cẫng lên 看了那部电影,他感动得流下了泪。 Kànle nà bù diànyǐng, tā gǎndòng de liúxià le lèi. Xem xong bộ phim đó, anh ấy cảm động đến rơi nước mắt

3.3 Kết cấu chủ vị

他讲得大家都笑了起来了. Tā jiǎng de dàjiā dōu xiàole qǐláile. Anh ấy nói làm mọi người bật cười

4. Chú ý:

a. Với động từ li hợp( động từ + tân ngữ) ví dụ như : 唱歌,发音,睡觉,跳舞… thì ta bắt buộc phải lặp lại động từ.

他唱歌唱得很好听。 Tā chànggē chàng dé hěn hǎotīng. Anh ấy hát rất hay 他发音发得很准。 Tā fāyīn fā de hěn zhǔn. Anh ấy phát âm rất chuẩn

b. Giữa bổ ngữ trình độ và vị ngữ phải có 得. Nếu không có thì kết câu câu và ý nghĩa sẽ thay đổi.

他写这些汉字写得很清楚 Tā xiě zhèxiē hànzì xiě dé hěn qīngchǔ Anh ta viết những chữ kia rất rõ ràng 他写清楚这些汉字 tā xiě qīngchǔ zhèxiē hànzì Anh ta viết rõ ràng những từ hán kia Trên đây là toàn bộ kiến thức về bổ ngữ trình độ. Bạn đã nắm rõ về cách dùng của bổ ngữ trình độchưa. Chúc bạn thành công hơn trên con đường học tiếng trung nhé. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc tìm hiểu và các vấn đề chung liên quan đến việc học tiếng trung Hãy truy cập website chính thức của trung tâm:

Tiếng trung Anfa: https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage:  ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN 

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

.