Back

[section label=”Header” padding=”5px” class=”header-header” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”collapse”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center” visibility=”hide-for-small”]

[featured_box img=”3228″ img_width=”80″ pos=”left” link=”/”]

TIẾNG TRUNG MỞ RỘNG

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”right” visibility=”hide-for-small”]

[button text=”Giới thiệu” color=”secondary” style=”link” link=”#gioi-thieu”]

[button text=”Lợi ích” color=”secondary” style=”link” link=”#loi-ich”]

[button text=”Mô hình học” color=”secondary” style=”link” link=”#mo-hinh-hoc”]

[button text=”Đăng ký ngay” radius=”10″ icon=”icon-angle-right” link=”#dang-ky-hoc” class=”fancybox”]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_image id=”1654″ image_size=”original” margin=”0px 0px 20px 0px” animate=”bounceIn”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Bạn có đang” margin_bottom=”10px”]

 • Chưa tự tin với khả năng giao tiếp tiếng Trung của bản thân
 • Khả năng nghe hiểu tiếng Trung còn kém
 • Khó khăn trong việc nhớ các từ vựng khi khối lượng từ vựng tăng lên
 • Gặp khó khăn trong việc vận dụng các cấu trúc câu vào trong giao tiếp hàng ngày

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[ux_image id=”270″]

[/col]

[/row]
[section bg=”880″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(148, 10, 42, 0.78)” dark=”true” padding=”0px”]

[gap height=”10px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Ở khóa học mở rộng này, bạn sẽ được” tag_name=”h4″]

 • Nghe hiểu các chủ đề quen thuộc ở tốc độ vừa phải
 • Tự tin phản xạ, giao tiếp các chủ đề về cuộc sống
 • Đọc hiểu các đoạn văn, hội thoại, nắm được ý nhanh chóng
 • Viết các đoạn văn, viết tin nhắn bằng tiếng Trung một cách tự tin

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Hơn thế nữa, bạn còn được” tag_name=”h4″]

 • Hoàn thiện phát triển bản thân, phát triển tư duy
 • Tăng cường năng lực giao tiếp
 • Phát triển năng lực cam kết
 • Phát triển năng lực quản trị bản thân
 • Học thói quen về đích

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Câu chuyện thành công” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”0px”]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title style=”center” text=”CÂu chuyện thành công” color=”rgb(148, 10, 42)” margin_bottom=”0px”]

Chúng tôi đã giúp hơn 700 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung và giờ đến lượt bạn

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=w7-plPKH1Co”]

[/col]

[/row]

[/section]

[block id=”327″]

[ux_image id=”928″]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH