CẢM HỨNG – NƠI BẮT NGUỒN CỦA SỰ VĨ ĐẠI

  Cảm hứng là nguồn nhiên liệu của đam mê. Có thể thấy rằng niềm đam mê là ngọn lửa trong con người bạn, nó sẽ bùng cháy mạnh mẽ khi đam mê thực sự lớn, và cảm hứng chính là nguồn nhiên liệu để ngọn lửa đó bùng cháy mãi mãi. Để luôn thành

.