Back

[gap height=”10px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1568″ image_size=”original”]

[title text=”Lịch khai giảng”]

    [select YourChoice "Cơ Bản Tối (19:00 - 20:30) - Thứ 3 - 5 - 7" "Mở rộng Sáng (09:30 - 11:00) - Thứ 3 - 5 - 7" "Mở Rộng Tối (19:00 - 20:30) - Thứ 2 - 4 - 6" "Nâng Cao Tối (19:00 - 20:30) - Thứ 3 - 5 - 7" "Học thử buổi tối "Cơ bản tối (19:00 - 22:30) - Thứ 2 - 4 - 6"]

    [/col]

    [/row]

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH