10 CÂU CHUYỆN NHỎ Ý NGHĨA LỚN

前言:小故事大道理,那些我们一笑而过的冷笑话,往往寓意深刻,阅后恍
然大悟。
Qián yán: Xiǎo gù shì dà dào lǐ, nà xiē wǒ men yī xiào ér guò de lěng xiào huà, wǎng
wǎng yù yì shēn kè, yuè hòu huǎng rán dà wù
Lời nói đầu: những câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, những câu chuyện hài mà
bên trong có ngụ ý sâu sắc, đọc xong giác ngộ được rất nhiều điều.

Câu chuyện 1:

妻子想让老公早回家,于是规定:晚于 23 点回家就锁门。第一周奏效,第二
周老公又晚归,老婆按制度把门锁了,于是老公干脆不回家了。
Qī zi xiǎng ràng lǎo gōng zǎo huí jiā, yú shì guī dìng: wǎn yú 23 diǎn huí jiā jiù suǒ men.
Dì yī zhōu zòu xiào, dì èr zhōu lǎo gōng yòu wǎn guī, lǎo pó àn zhì dù bǎ mén suǒ le,
yú shì lǎo gōng gān cuì bù huí jiā le.
Vợ muốn chồng về nhà sớm, nên đã quy định: sau 23 giờ sẽ khóa cửa lại. Tuần đầu
tiên có hiệu nghiệm. Tuần thứ 2 chồng lại về muộn, vợ bèn theo quy định khóa cửa
lại, thế là chồng cũng không thèm về nhà nữa.


老婆郁闷,后经高人指点,修改规定:23 点前不回家,我就开着门睡觉。老
公大惊,从此准时回家。
Lǎo pó yù mèn, hòu jīng gāo rén zhǐ diǎn, xiū gǎi guī dìng:23 Diǎn qián bù huí jiā, wǒ
jiu kāi zhe mén shuì jiào. Lǎo gōng dà jīng, cóng cǐ zhǔn shí huí jiā.
Vợ rất buồn, sau đó nhờ cao nhân chỉ điểm sửa lại quy định: trước 23 giờ không về
nhà sẽ mở cửa ngủ. Chồng sợ quá từ đó ngày nào cũng về đúng giờ.

可见制度的精髓不在于强制,而在于对被执行者利益的拉动。
Kě jiàn zhì dù de jīng suǐ bù zài yú qiáng zhì, ér zài yú duì bèi zhí xíng zhě lì yì de lā
dòng.
Có thể thấy được bản chất của việc giải quyết vấn đề không phải là ép buộc, mà đánh
vào lợi ích của người đó.

Câu chuyện 2

小鸡问母鸡:可否不用下蛋,带我出去玩啊?母鸡道:不行,我要工作!
Xiǎo jī wèn mǔ jī: Kě fǒu bù yòng xià dàn, dài wǒ chū qù wán a? Mǔ jī dào: Bù xíng, wǒ
yào gōng zuò!
Gà con hỏi gà mẹ: mẹ có thể không đẻ trứng đưa con đi chơi được ko? Gà mẹ đáp:
Không được, mẹ còn phải làm việc.


小鸡说:可你已经下了这么多蛋了!母鸡意味深长地对小鸡说:一天一个蛋,
菜刀靠边站,一月不生蛋,高压锅里见。
Xiǎo jī shuō: Kě nǐ yǐ jīng xià le zhè me duō dàn le! Mǔ jī yì wèi shēn cháng dì duì xiǎo jī
shuō: Yī tiān yī gè dàn, cài dāo kào biān zhàn, yī yuè bù shēng dàn, gāo yā guō lǐ jiàn.
Gà con nói: Nhưng mẹ đã đẻ bao nhiêu là trứng rồi! Gà mẹ nói đạo lý với gà con:
Một ngày không đẻ trứng, dao cắt ở cạnh bên; Một tháng không đẻ trứng, gặp nhau
trong nồi áp suất

存在是因为你创造价值,淘汰是因为你失去价值。过去的价值不代表未来,
所以每天都要努力!
Cún zài shì yīn wèi nǐ chuàng zào jià zhí, táo tài shì yīn wèi nǐ shī qù jià zhí. Guò qù de
jià zhí bù dài biǎo wèi lái, suǒ yǐ měi tiān dū yào nǔ lì!
Bạn tồn tại vì bạn tạo ra giá trị, bạn bị đào thải vì bạn không còn giá trị. Giá trị trong
quá khứ không đại diện cho tương lai, vì thế ngày nào cũng cần phải nỗ lực!

Tải bộ 10 câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

Tiếng trung Anfa : https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

.