Bạn có đang

 • Chưa tự tin với khả năng giao tiếp tiếng Trung của bản thân
 • Khả năng nghe hiểu tiếng Trung còn kém
 • Khó khăn trong việc nhớ các từ vựng khi khối lượng từ vựng tăng lên
 • Gặp khó khăn trong việc vận dụng các cấu trúc câu vào trong giao tiếp hàng ngày

Ở khóa học mở rộng này, bạn sẽ được

 • Nghe hiểu các chủ đề quen thuộc ở tốc độ vừa phải
 • Tự tin phản xạ, giao tiếp các chủ đề về cuộc sống
 • Đọc hiểu các đoạn văn, hội thoại, nắm được ý nhanh chóng
 • Viết các đoạn văn, viết tin nhắn bằng tiếng Trung một cách tự tin

Hơn thế nữa, bạn còn được

 • Hoàn thiện phát triển bản thân, phát triển tư duy
 • Tăng cường năng lực giao tiếp
 • Phát triển năng lực cam kết
 • Phát triển năng lực quản trị bản thân
 • Học thói quen về đích

CÂu chuyện thành công

Chúng tôi đã giúp hơn 700 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung và giờ đến lượt bạn

MÔ HÌNH HỌC

Đăng ký học Lịch khai giảng