MẪU CÂU NƠI CÔNG SỞ (P7)

MẪU CÂU NƠI CÔNG SỞ (P7)

Hôm nay tiếp tục mời các bạn theo chân Tiếng Trung Anfa đi tìm hiểu tiếp về những mẫu câu giao tiếp nơi công sở nhé. Đây là những mẫu câu, hội thoại gần gũi với cuộc sống trong công ty. Các bạn hãy ghi chép lại rồi vận dụng những mẫu câu giao tiếp nơi công sở này thật tốt nhé!

 

BÀN VỀ VĂN HÓA TRONG KINH DOANH

 

A:  你是新来的小刘吗?

Nǐ shì xīn lái de Xiǎo Liú ma?

Cậu là Tiểu Lưu người mới đến đúng không?

 

B: 是,我是刘海,你是。。。

Shì, wǒ shì Liú Hǎi, nǐ shì…

Đúng, tôi là Lưu Hải, còn anh là…

 

B: 他叫李飞,我们部门的,我们两个一起进的公司。

Tā jiào Lǐ Fēi, wǒmen bùmén de, wǒmen liǎng ge yìqǐ jìn de gōngsī.

Anh ấy tên là Lý Phi, là nhân viên của phòng chúng ta, cả 2 chúng tôi cùng vào công ty làm vào 1 thời điểm.

 

A: 刘海,你为什么离开原来的公司呢?

Liú Hǎi, nǐ wèishénme líkāi yuánlái de gōngsī ne?

Lưu Hải, tại sao cậu lại rời khỏi công ty cũ thế?

 

B: 我在原来的公司里干了一年,一直很压抑,觉得在那家公司没什么前途。

Wǒ zài yuánlái de gōngsī lǐ gàn le yī nián, yīzhí hěn yāyì, juédé zài nà jiā gōngsī méi shénme qiántú.

Tôi làm được 1 năm ở công ty cũ, luôn bị kiềm chế, cảm thấy không có tương lai khi ở công ty đó.

 

A: 那可能是公司的企业文化有问题。

Nà kěnéng shì gōngsī de qǐyè wénhuà yǒu wèntí.

Vậy chắc là do văn hóa làm việc ở công ty đó có vấn đề.

 

B: 没错,那家公司人与人之间缺乏诚信,很难合作。听说上个月,我原来的公司已经倒闭解散了。

Méi cuò, nà jiā gōngsī rén yǔ rén zhī jiān quēfá chéngxìn, hěn nán hézuò. Tīng shuō shàng ge yuè, wǒ yuánlái de gōngsī yǐjīng dǎobì jiěsàn le.

Đúng thế, ở công ty đó thiếu lòng tin giữa người với người, rất khó hợp tác. Nghe nói tháng trước, công ty cũ của tôi đã phá sản và giải thể.

 

A: 我觉得企业文化是一家公司的灵魂。

Wǒ juédé qǐyè wénhuà shì yì jiā gōngsī de línghún.

Tôi thấy văn hóa làm việc chính là linh hôn của 1 công ty.

 

B: 我也有同感。我觉得现在的公司气氛就很好,虽然很忙碌,但是大家都是在努力做事。

Wǒ yě yǒu tónggǎn. Wǒ juédé xiànzài de gōngsī qìfēn jiù hěn hǎo, suīrán hěn mánglù, dànshì dàjiā dōu shì zài nǔlì zuò shì.

Tôi cũng nghĩ thế. Tôi thấy không khí của công ty bây giờ rất tốt, tuy là rất bận nhưng mọi người đều nỗ lực làm việc.

 

A: 而且不用在人际关系上费什么心思。

Érqiě bú yòng zài rénjì guānxì shàng fèi shénme xīnsī.

Hơn nữa còn không phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề quan hệ giao tiếp.

 

B: 我们这里透明度也高,什么事都摆在明处,这让大家心服口服。

Wǒmen zhè lǐ tòumíngdù yě gāo, shénme shì dōu bǎi zài míngchù, zhè ràng dàjiā xīnfú kǒufú.

Ở đây mọi thứ đều rất rõ ràng, sự việc gì cũng đều được phơi bày ra, điều này làm cho mọi người phải tâm phục khẩu phục.

 

A: 我不觉得自己在这里只是一个打工的,还是很有主人翁的感觉。

Wǒ bù juédé zìjǐ zài zhè lǐ zhǐ shì yí ge dǎgōng de, háishì hěn yǒu zhǔrénwēng de gǎnjué.

Tôi lại không thấy bản thân ở đây là người làm thuê mà có cảm giác như là làm chủ nữa.

 

B: 我觉得和以前的公司形成明显的对比,现在公司的风气特别好。

Wǒ juédé hé yǐqián de gōngsī xíngchéng míngxiǎn de duìbǐ, xiànzài gōngsī de fēngqì tèbié hǎo.

Tôi cảm thấy rõ ràng là so với công ty trước đây thì công ty hiện tại có phong thái rất tốt.

 

A: 而且还能认识你们这样的朋友!

Érqiě hái néng rènshi nǐmen zhè yàng de péngyǒu!

Hơn thế còn được quen biết với những người bạn như các cậu nữa!

B: 公司马上要年终总结了,请各部门认真做好准备。今天我想跟大家讨论一下有关咱们公司企业文化的问题。

Gōngsī mǎshàng yào niánzhōng zǒngjié le, qǐng ge bùmén rènzhēn zuò hǎo zhǔnbèi. Jīntiān wǒ xiǎng gēn dàjiā tǎolùn yíxià yǒu guān zánmen gōngsī qǐyè wénhuà de wèntí.

Công ty sắp đến tổng kết cuối năm rồi, vì thế các bộ phận vui lòng chuẩn bị thật tốt. Năm nay, tôi muốn mọi người cùng thảo luận về vấn đề văn hóa kinh doanh của công ty chúng ta.

A: 我觉得企业文化在目前的竞争中地位越来越重要,我们应该重视企业文化的建议。

Wǒ juédé qǐyè wénhuà zài mùqián de jìngzhēng zhōng dìwèi yuè lái yuè zhòngyào, wǒmen yīnggāi zhòngshì qǐyè wénhuà de jiànyì.

Tôi nghĩ văn hóa kinh doanh càng ngày càng có 1 vai trò quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, do đó chúng ta phải coi trọng những đóng góp ý kiến về văn hóa kinh doanh.

 

B: 我同意这个观点。良好的企业文化可以带来和谐的人际关系。这对我们的企业发展很重要。

Wǒ tóngyì zhè ge guāndiǎn. Liánghǎo de qǐyè wénhuà kěyǐ dài lái héxié de rénjì guānxì. Zhè duì wǒmen de qǐyè fāzhǎn hěn zhòngyào.

Tôi đồng ý với quan điểm này. Văn hóa kinh doanh tốt đẹp có thể giúp mọi người hòa hợp với nhau hơn trong quan hệ giao tiếp. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh của chúng ta.

 

A: 现在员工普遍反映公司的工作气氛好,我觉得我们的企业文化还不够系统,还应该进一步提升公司的价值观和行为准则。

Xiànzài yuángōng pǔbiàn fǎnyìng gōngsī de gōngzuò qìfēn hǎo, wǒ juédé wǒmen de qǐyè wénhuà hái bú gòu xìtǒng, hái yīnggāi jìn yí bù tíshēng gōngsī de jiàzhíguān hé xíngwéi zhǔnzé.

Hiện nay, nhân viên đang phản ánh tích cực và phổ biến không khí làm việc của công ty, tôi nghĩ văn hóa kinh doanh của công ty chúng ta vẫn chưa hệ thống lắm, nên nâng cao quan niệm giá trị và nguyên tắc hành vi trong công ty thêm 1 bước nữa.

 

B: 我觉得根据公司的特点,我们应当强调“责任”和“创造”这两点。

Wǒ juédé gēnjù gōngsī de tèdiǎn, wǒmen yīngdāng qiángdiào “zérèn” hé “chuàngzào” zhè liǎng diǎn.

Tôi nghĩ dựa vào đặc điểm của công ty, chúng ta nên tăng cường 2 điểm quan trọng đó là “trách nhiệm” và “sáng tạo”.

 

A: 我觉得我们还应当重视人才的发展。

Wǒ juédé wǒmen hái yīngdāng zhòngshì réncái de fāzhǎn.

Tôi nghĩ chúng ta nên coi trọng việc phát triển nhân tài.

 

B: 作为公司的负责人,我们应当对企业文化的建设起带头作用,我们必须以身作则,才能带动整个公司的风气。

Zuòwéi gōngsī de fùzérén, wǒmen yīngdāng duì qǐyè wénhuà de jiànshè qǐdài tóu zuòyòng, wǒmen bìxū yǐshēnzuòzé, cái néng dàidòng zhěng ge gōngsī de fēngqì.

Là những người chịu trách nhiệm của công ty, chúng ta nên đi đầu trong việc xây dựng nền văn hóa kinh doanh, chúng ta phải làm gương trước thì mới có thể điều chỉnh không khí, tác phong cua toàn thể công ty được.

 

A: 有关公司的企业文化,我建议应当听取广大员工的意见。

Yǒu guān gōngsī de qǐyè wénhuà, wǒ jiànyì yīngdāng tīngqǔ guǎngdà yuángōng de yìjiàn.

Về vấn đề văn hóa kinh doanh của công ty, tôi đề nghị chúng ta phải lắng nghe ý kiến của tất cả nhân viên.

 

B: 这个建议很好,我们应当主动接近员工,从小事做起。这有利于我们营造更好的企业文化。

Zhè ge jiànyì hěn hǎo, wǒmen yīngdāng zhǔdòng jiējìn yuángōng, cóng xiǎo shì zuò qǐ. Zhè yǒu lìyú wǒmen yíngzào gèng hǎo de qǐyè wénhuà.

Ý kiến này rất tốt, chúng ta nên chủ động tiếp cận nhân viên, làm từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Điều này có lợi cho chúng ta trong việc xây dựng nền văn hóa kinh doanh tốt đẹp hơn

 

Trên đây là những mẫu câu giao tiếp nơi công sở trong tiếng trung. Hãy luyện tập những mẫu câu giao tiếp nơi công sở trên nhé.  Hi vọng với những mẫu câu giao tiếp nơi công sở sẽ giúp bạn học tốt hơn.

Nếu bạn cần trợ giúp trong việc tìm hiểu và các vấn đề chung liên quan đến việc học tiếng trung Hãy truy cập website chính thức của trung tâm:

Tiếng trung Anfa : https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

.