ĐỀ THI THỬ HSK 3

Dưới đây là bộ đề thi thử HSK3 do Học viện Khổng tử và Hán Ban soạn ra nhằm giúp các thí sinh có thể nắm được rõ cấu trúc đề thi, thông qua đề thi có thể đánh giá tương đối năng lực của thí sinh. Từ đó thí sinh có thể tự đưa ra lộ trình ôn luyện phù hợp trước kỳ thi chính thức diễn ra. Chúc các bạn thành công ! Đề thi thử HSK 3 – Đề số 01 File PDF: https://drive.google.com/open?id=1_2Lddl_TVu887czklxHaGXpb3bhaC0YZ File MP3: https://drive.google.com/open?id=1N-ayX5yL0XYjjhlwN3Qk9WIrwZU58BXu Đề thi thử HSK 3 – Đề số 02 File PDF: https://drive.google.com/open?id=1CyJ-oSlf7apbrVLvfXflzmU-BYfZJSqc File MP3: https://drive.google.com/open?id=13LZhgz-RDNofMn-YStm31vdRfBp-SbUZ Đề thi thử HSK 3 – Đề số 03 File PDF: https://drive.google.com/open?id=14SaTP31oxb1SokfoanwrKCGGjPvH43TO File MP3: https://drive.google.com/open?id=1ByfKE8G1jfJlAnwtokZ9vFQHcJlntw_3 Đề thi thử HSK 3 – Đề số 04 File PDF: https://drive.google.com/open?id=17zwQS7MUHZ0I_XW1bUXd_VXTUVhQbFl6 File MP3: https://drive.google.com/open?id=1NxmHTY2gQ6uuELf9LJdUrW87UDCR5gd- Đề thi thử HSK 3 – Đề số 05 File PDF: https://drive.google.com/open?id=1GLvWwRKUNq1aWu5jx3p00dNs1uvh-8b8 File MP3: https://drive.google.com/open?id=1s2UFHdp-25SWVZ7r_zZLE0XOfvpk2rz5 Đề thi thử HSK 3 – Đề số 06 File PDF: https://drive.google.com/open?id=1N5z1-YLpiww2_EfOajPdLTb8Sgz2FZf3 File MP3: https://drive.google.com/open?id=1U6ImHoWyOTvp-29l5Mg1_ateFPARFydj Đề thi thử HSK 3 – Đề số 07 File PDF:https://drive.google.com/open?id=1SqosNWoscAUkEZ49-dYJXbpaj0GrlVt0 File MP3: https://drive.google.com/open?id=1TWhgEbrOBbn3_QXdE9akREJLWevL8D2a Đề thi thử HSK 3 – Đề số 08 File PDF: https://drive.google.com/open?id=1LuZnCOJ415wSxEJo_0RGkkvm3PpJaNBY File MP3: https://drive.google.com/open?id=1NQjwWPgMWVGylFRFkmdQsSq0UA7XZs6C Đề thi thử HSK 3 – Đề số 09 File PDF:https://drive.google.com/open?id=1Y4xaAxKkZE7UzRLB9AcznZ6O6nTJI9cO File MP3:https://drive.google.com/open?id=1qLU9Npk4BzlHokQjCjio-ZuYClR4QnPt Đề thi thử HSK 3 – Đề số 10 File PDF:https://drive.google.com/open?id=1OYPqhcwFT2cmIlbfqfGsMbV1EkwA5svw File MP3: https://drive.google.com/open?id=1k0YO4lJMgCTg5eebK9xb8FBDclqjjONZ Đề thi thử HSK 3 – Đề số 11 File PDF:https://drive.google.com/open?id=1LfhmY_SiwC06gigufzJfq-u0O_dqR00p File MP3: https://drive.google.com/open?id=1Hw5rYtTnJWOlcm4giEpk9eMyrfzucra9 Đề thi thử HSK 3 – Đề số 12 File PDF:https://drive.google.com/open?id=15dQJ-B5ES2P_ypNYhmBCqT9EA-z3EKzg File MP3: https://drive.google.com/open?id=1lMjCxtq4KEDm3Iigs76-1hNbqPmzWNQP Đề thi thử HSK 3 – Đề số 13 File PDF:https://drive.google.com/open?id=1YzWQehdmfwkzzBYz3GaQkJjlLq8GWlZy File MP3: https://drive.google.com/open?id=1L7npGPNOm0K3nGvbSG5x0k5bqE8Igpo3 Đề thi thử HSK 3 – Đề số 14 File PDF:https://drive.google.com/open?id=1VJcV9UFTznL2ibv2TXQSDUV4GXi16z5R File MP3: https://drive.google.com/open?id=1755MuvZA5T8w97lQuiX4W4cDs_TGqt03

Tiếng trung Anfa : https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

.