DANH NGÔN TRONG ĐẠO PHẬT(P2)

DANH NGÔN TRONG ĐẠO PHẬT(P2)

Người ta nói ” Phật pháp vô biên”, Những triết lý, danh ngôn về đạo phật luôn làm chúng ta phải suy ngẫm về cuộc sống. Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về những câu đầu về danh ngôn trong đạo phật. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những danh ngôn đạo phật tiếp theo nhé!

 

1. 同样的瓶子,你为什么要装毒药呢?同样的心里,你为什么要充满着烦恼呢?

Tóngyàng de píngzi, nǐ wèishéme yào zhuāng dúyào ne? Tóngyàng de xīnlǐ, nǐ wèishéme yào chōngmǎnzhe fánnǎo ne?

Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?

 

2. 得不到的东西,我们会一直以为他是美好的,那是因为你对他了解太少,没有时间与他相处在一起。当有一天,你深入了解后,你会发现原不是你想像中的那么美好。

Dé bù dào de dōngxī, wǒmen huì yīzhí yǐwéi tā shì měihǎo de, nà shì yīnwèi nǐ duì tā liǎojiě tài shǎo, méiyǒu shíjiān yǔ tā xiāngchǔ zài yīqǐ. Dāng yǒu yītiān, nǐ shēnrù liǎojiě hòu, nǐ huì fāxiàn yuán bùshì nǐ xiǎngxiàng zhōng dì nàme měihǎo.

Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.

 

3. 活着一天,就是有福气,就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有脚。

Huózhe yītiān, jiùshì yǒu fúqi, jiù gāi zhēnxī. Dāng wǒ kūqì wǒ méiyǒu xiézi chuān de shíhòu, wǒ fāxiàn yǒurén què méiyǒu jiǎo.

Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

 

4. 多一分心力去注意别人,就少一分心力反省自己,你懂吗?

Duō yī fēn xīnlì qù zhùyì biérén, jiù shǎo yī fēn xīnlì fǎnxǐng zìjǐ, nǐ dǒng ma?

Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?

 

5. 憎恨别人对自己是一种很大的损失。

Zēnghèn biérén duì zìjǐ shì yī zhǒng hěn dà de sǔnshī.

Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

 

6. 每一个人都拥有生命,但并非每个人都懂得生命,乃至于珍惜生命。不了解生命的人,生命对他来说,是一种惩罚。

Měi yīgèrén dōu yǒngyǒu shēngmìng, dàn bìngfēi měi gè rén dōu dǒngdé shēngmìng, nǎizhì yú zhēnxī shēngmìng. Bù liǎojiě shēngmìng de rén, shēngmìng duì tā lái shuō, shì yī zhǒng chéngfá.

Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

 

7. 情执是苦恼的原因,放下情执,你才能得到自在.

Qíng zhí shì kǔnǎo de yuányīn, fàngxià qíng zhí, nǐ cáinéng dédào zìzài.

Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.

 

8. 不要太肯定自己的看法,这样子比较少后悔。

Bùyào tài kěndìng zìjǐ de kànfǎ, zhèyàng zi bǐjiào shǎo hòuhuǐ.

Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

 

9. 慈悲是你最好的武器。

Cíbēi shì nǐ zuì hǎo de wǔqì.

Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.

 

10. 只要面对现实,你才能超越现实。

Zhǐyào miàn duì xiànshí, nǐ cáinéng chāoyuè xiànshí.

Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

 

11. 良心是每一个人最公正的审判官,你骗得了别人,却永远骗不了你自己的良心。

Liángxīn shì měi yīgè rén zuì gōngzhèng de shěnpàn guān, nǐ piàn déliǎo biérén, què yǒngyuǎn piàn bùliǎo nǐ zìjǐ de liángxīn.

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

 

12. 不懂得自爱的人,是没有能力去爱别人的。

Bù dǒngdé zì’ài de rén, shì méiyǒu nénglì qù ài biérén de.

Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

 

13. 有时候我们要冷静问问自已,我们在追求什么?我们活着为了什么?

Yǒu shíhòu wǒmen yào lěngjìng wèn wèn zìyǐ, wǒmen zài zhuīqiú shénme? Wǒmen huózhe wèile shénme?

Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

 

14. 不要因为小小的争执,远离了你至亲的好友,也不要因为小小的怨恨,忘记了别人的大恩。

Bùyào yīnwèi xiǎo xiǎo de zhēngzhí, yuǎnlíle nǐ zhìqīn de hǎoyǒu, yě bùyào yīnwèi xiǎo xiǎo de yuànhèn, wàngjìle biérén de dà ēn.

Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

 

15. 感谢上苍我所拥有的,感谢上苍我所没有的。

Gǎnxiè shàngcāng wǒ suǒ yǒngyǒu de, gǎnxiè shàngcāng wǒ suǒ méiyǒu de.

Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.

 

16. 凡是能站在别人的角度为他人着想,这个就是慈悲。

Fánshì néng zhàn zài biérén de jiǎodù wèi tārén zhuóxiǎng, zhège jiùshì cíbēi

Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

 

17. 说话不要有攻击性,不要有杀伤力,不夸已能,不扬人恶,自然能化敌为友。

Shuōhuà bùyào yǒu gōngjí xìng, bùyào yǒu shāshāng lì, bù kuā yǐ néng, bù yáng rén ě, zìrán néng huà dí wéi yǒu.

Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

 

18. 诚实的面对你内心的矛盾和污点,不要欺骗你自己

Chéngshí de miàn duì nǐ nèixīn de máodùn hé wūdiǎn, bùyào qīpiàn nǐ zìjǐ

Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

 

19. 因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。

Yīnguǒ bùcéng kuīqiànguò wǒmen shénme, suǒyǐ qǐng bùyào bàoyuàn.

Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

 

20. 大多数的人一辈子只做了三件事;自欺、欺人、被人欺。

Dà duō shǔ de rén yībèizi zhǐ zuòle sān jiàn shì; zì qī, qī rén, bèi rén qī.

Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

 

21. 心是最大的骗子,别人能 骗 你一时,而它却会 骗 你一辈子

Xīn shì zuìdà de piànzi, biérén néng piàn nǐ yīshí, ér tā què huì piàn nǐ yībèizi

Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.

 

22. 只要自觉心安,东西南北都好。如有一人未度,切莫自己逃了。

Zhǐyào zìjué xīn’ān, dōngxī nánběi dōu hǎo. Rú yǒu yīrén wèi dù, qiè mò zìjǐ táole.

Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

 

23. 当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放手,你就有机会选择别的。人的心若死执自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已

Dāng nǐ shǒuzhōng zhuā zhù yī jiàn dōngxī bù fàng shí, nǐ zhǐ néng yǒngyǒu zhè jiàn dōngxī, rúguǒ nǐ kěn fàngshǒu, nǐ jiù yǒu jīhuì xuǎnzé bié de. Rén de xīn ruò sǐ zhí zìjǐ de guānniàn, bù kěn fàngxià, nàme tā de zhìhuì yě zhǐ néng dádào mǒu zhǒng chéngdù éryǐ

Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

 

24. 如果你能够平平安安的渡过一天,那就是一种福气了。多少人在今天已经见不到明天的太阳,多少人在今天已经成了残废,多少人在今天已经失去了自由,多少人在今天已经家破人亡。

Rúguǒ nǐ nénggòu píngpíng ān’ān dì dùguò yītiān, nà jiùshì yī zhǒng fúqile. Duōshǎo rén zài jīntiān yǐjīng jiàn bù dào míngtiān de tàiyáng, duōshǎo rén zài jīntiān yǐjīng chéngle cánfèi, duōshǎo rén zài jīntiān yǐjīng shīqùle zìyóu, duōshǎo rén zài jīntiān yǐjīng jiāpòrénwáng.

Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan

 

25. 你有你的生命观,我有我的生命观,我不干涉你。只要我能,我就感化你。如果不能,那我就认命。

Nǐ yǒu nǐ de shēngmìng guān, wǒ yǒu wǒ de shēngmìng guān, wǒ bù gānshè nǐ. Zhǐyào wǒ néng, wǒ jiù gǎnhuà nǐ. Rúguǒ bùnéng, nà wǒ jiù rènmìng.

Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

 

Trên đây là một số câu danh ngôn ,triết lý đạo phật trong tiếng trung .Hãy luyện tập thường xuyên những câu danh ngôn về đạo phật trong tiếng trung này nhé. Hi vọng những danh ngôn đạo phật sẽ giúp các bạn học tốt tiếng trung và có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Nếu bạn cần trợ giúp trong việc tìm hiểu và các vấn đề chung liên quan đến việc học tiếng trung Hãy truy cập website chính thức của trung tâm:

Tiếng trung Anfa : https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

.