PHÓ TỪ MỨC ĐỘ

  Ngữ pháp tiếng trung vô cùng đa dang, phong phú nó bao gồm từ cơ bản cho đến nâng cao. Vậy bạn có biết đến ngữ pháp về các phó từ của tiếng trung không? Bạn biết cách sử dụng phó từ mức độ chưa? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu kĩ

.