TỪ TƯỢNG THANH

Từ tượng thanh là những từ mô phỏng lại âm thanh, cũng chính là một bộ phận không thể thiếu trong ngôn ngữ của mỗi đất nước. Nhờ những từ tượng thanh mà câu nói hay lời văn sẽ trở nên sinh động hơn với người nghe hay người đọc. Trong tiếng Trung, từ tượng

.