TRỢ TỪ NGỮ KHÍ: 吧-吗-呢

Trợ từ ngữ khí trong tiếng trung đóng vai trò rất quan trọng trong tiếng trung. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về 3 trợ từ ngữ khí hay dùng: 吧-吗-呢 nhé! 1. Trợ từ ngữ khí 吧 1.1 Trợ từ ngữ khí 吧  có thể dùng để biểu thị sự liệt kê.

TRỢ TỪ NGỮ KHÍ

Ngữ khí trong giao tiếp là vô cùng quan trọng, thể hiện ngữ khí, ngữ điệu trong câu nói của nhân vật. Để thể hiện ngữ khí trong câu thường xuất hiện các trợ từ ngữ khí. Vậy bạn đã biết cách sử dụng các trợ từ ngữ khí ấy chưa? Hôm nay cùng Tiếng

TRỢ TỪ ” 了“ TRONG TIẾNG TRUNG

  Trợ từ ” 了” trong tiếng trung được sử dụng rất nhiều tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ và dùng nó một cách linh hoạt.Trợ từ 了xuất hiện hai vị trí trong câu. Trợ từ ngữ khí 了 ở cuối câu biểu thị tình hình đã có biến đổi hoặc sẽ xuất

.