TRỢ TỪ ” 了“ TRONG TIẾNG TRUNG

  Trợ từ ” 了” trong tiếng trung được sử dụng rất nhiều tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ và dùng nó một cách linh hoạt.Trợ từ 了xuất hiện hai vị trí trong câu. Trợ từ ngữ khí 了 ở cuối câu biểu thị tình hình đã có biến đổi hoặc sẽ xuất

.