TRIẾT LÝ HAY TRONG TIẾNG TRUNG

Trung Quốc luôn nổi tiếng với những câu nói, những triết lý, đạo lý trong cuộc sống. Để cho hậu thế về sau có thế chiêm nghiệm . Hôm nay cùng với Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những triết lý trong tiếng trung nha.   1. 圆规为什么可以画圆?因为脚在走,心不变。你为什么不能圆梦?因为心不定,脚不动。 Yuánguī wèishéme kěyǐ huà yuán? Yīnwèi jiǎo

.