CÂU TỒN HIỆN

    Một trong 8 câu vị ngữ động từ trong tiếng trung chính là câu tồn hiện.Câu tồn hiện mặc dù là loại câu không quá khó nhưng không phải ai cũng nắm rõ được cách dùng của nó . Vậy để các bạn hiểu rõ hơn về câu tồn hiện thì Tiếng Trung

.