MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG (P1)

  Trong tiếng trung có các mẫu câu kết nôi lại với nhau để tạo nên những câu hoàn chỉnh với những mũ đích khác nhau. Hôm nay cũng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu rõ hơn về các mẫu câu thường dùng trong tiếng trung nhé. Hi vong với bài viết này bạn sẽ lưu

.