MẪU CÂU MẮNG CHỬI TRONG TIẾNG TRUNG

Lý do các mẫu câu chửi thề xuất hiện trong đời sống Dù bạn có là người bao dung, thoải mái, rộng lượng đến như thế nào thì trong cuộc sống rất nhiều lúc cũng không tránh khỏi  một số cảm xúc bực dọc, khó chịu. Bạn sẽ có lúc lẩm bẩm vài câu chửi.

DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG (Phần một)

Diễn đạt ý kiến bằng tiếng Trung là một vấn đề mà rất nhiều học sinh sẽ gặp phải. Khi muốn bày tỏ quan điểm cá nhân thì chúng ta phải nói như nào? Bài viết này sẽ chia ra làm hai phần, tổng hợp MƯỜI CÁCH diễn đạt ý kiến bằng tiếng Trung. 1.

.