TỔNG QUAN KIẾN TRÚC TỬ CẤM THÀNH

Tử Cấm thành có vị trí ở sau lưng điện Thái Hòa, được xây dựng vào năm Gia Long thứ ba, (1804) gọi là Cung Thành. Các vua Nguyễn kế tiếp tiếp tục xây dựng thêm… Năm Minh Mạng thứ ba (1822) vua đổi tên là Tử Cấm thành (Thành cấm màu tía). Chu vi

.