QUÁN DỤNG NGỮ – TIẾNG LÓNG (P6)

Ở bài học trước chúng ta đã được học ngữ quán dụng ngữ đầu tiên trong tiếng trung. Các bạn có thấy thú vị không? Các bạn đã học hết những quán dụng ngữ ấy chưa? Khi các bạn sử dụng thành thào những quán dụng ngữ các bạn sẽ rất “Tàu” đấy. Hôm nay

QUÁN DỤNG NGỮ HAY DÙNG (P5)

Ở các bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về những quán dụng ngữ, tiếng lóng mà người Trung quốc hay dùng trong cuộc sống. Đối với giao tiếp những quán dụng ngữ này rất quan trọng, nó là cách sử dụng từ mà mỗi người học tiếng trung cần biết. Xin mời

QUÁN DỤNG NGỮ (P4)

Quán dụng ngữ hay còn gọi là tiếng lóng chính là những câu nói mà người Trung Quốc thường sủ dụng trong khẩu ngữ giao tiếp hằng ngày. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những quán dụng ngữ tiếp theo để mình giống người Trung Quốc hơn khi nói chuyện nha.  

QUÁN DỤNG NGỮ (P2)

Ở bài học trước chúng ta đã được học ngữ quán dụng ngữ đầu tiên trong tiếng trung. Các bạn có thấy thú vị không? Các bạn đã học hết những quán dụng ngữ ấy chưa? Khi các bạn sử dụng thành thào những quán dụng ngữ các bạn sẽ rất “Tàu” đấy. Hôm nay

.