THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG (P22)

Hôm nay xin mời các bạn học viên cùng theo chân Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những thành ngữ thông dụng trong tiếng trung nhé. Hi vọng mỗi ngày một vài thành ngữ thông dụng trong tiếng trung sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc sử dụng tiếng trung nhé!   1. Thành ngữ:膏粱子弟

THÀNH NGỮ HAY DÙNG ( P21)

Thành ngữ – tục ngữ vẫn luôn là chủ đề mà những bạn đang học tiếng tiếng trung quan tâm. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về những thành ngữ hay dùng  tiếp theo trong tiếng trung nhé   1. Thành ngữ: 各执己见 / ɡè zhí jǐ jiàn/ Dịch nghĩa: Sư nói sư

THÀNH NGỮ HAY DÙNG (P19)

Thành ngữ – tục ngữ vẫn luôn là chủ đề mà những bạn đang học tiếng tiếng trung quan tâm. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về những thành ngữ hay dùng tiếp theo trong tiếng trung nhé.   1. Thành ngữ: 狗追耗子 / ɡǒu zhuī hào zǐ/ Dịch nghĩa: Ăn cơm nhà

THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG( P11)

Hôm nay xin mời các bạn học viên cùng theo chân Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những thành ngữ thông dụng trong tiếng trung nhé. Hi vọng mỗi ngày một vài thành ngữ thông dụng trong tiếng trung sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc sử dụng tiếng trung nhé   1. Thành ngữ:

THÀNH NGỮ TIẾNG TRUNG (P10)

Bạn có biết rằng thành ngữ trong tiếng trung đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc giao tiếp không? Đã bao giờ bạn nghe những câu thành ngữ mà bạn lại không hiểu người ta nói gì không? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về các thành ngữ trong tiếng trung

THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG (P6)

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng Tiếng Trung Anfa, tìm hiểu về những thành ngữ thông dụng  nhé. Đối với kho tàng thành ngữ thông dụng  trong cuộc sống là vô vàn. Mỗi ngày học vài câu thành ngữ thông dụng  sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp.   1. 尽善尽美

.