TÀI LIỆU CHIA SẺ THÁNG 6

Đây là tập hợp tất cả các tài liệu trung tâm đã chia sẻ trong tháng 6 vừa qua. Nay được tập hợp lại để các học viên có thể học lại một lần nữa. Các bạn hãy cùng ôn lại xem mình có nhớ hết không nhé! Hướng dẫn tải tài liệu: https://goo.gl/m7Uvnb Tiếng trung

.