CÁC ĐỘNG TỪ LIÊN QUAN TỚI TAY TRONG TIẾNG TRUNG

Con người dùng bàn tay để lao động, để kiến tạo thế giới. Bởi vậy, trong mọi loại ngôn ngữ, các động từ liên quan tới tay đều vô cùng quan trọng, đồng thời tần suất và phạm vi sự dụng của những động từ này rất cao. Tuy nhiên, các động từ liên quan

.