HỌC TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE

Sức khỏe và trí tuệ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Có sức khỏe, con người có cả hàng trăm ước mơ; không có sức khỏe thì con người chỉ có một mơ ước duy nhất là “được khỏe”. Trong văn hóa người Á Đông, việc hỏi han

.