Cách đọc, viết, ghép số đếm tiếng Trung chuẩn nhất

Số đếm là một thành phần thiết yếu đối với bất kì ai khi bắt đầu học tiếng Trung. Bởi những con số luôn gắn liền với cuộc sống hằng ngày từ sinh hoạt, học tập, mua bán hay công việc. Đó cũng là những điều cơ bản nhất khi bắt đầu học tiếng Trung.

.