DIỄN ĐẠT ĐÃ LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ

Để biểu thị nhấn mạnh hành động đã từng xảy ra trong quá khứ (không còn kéo dài đến hiện tại), người Trung Quốc thường dùng 过 /guò/:từng, đã từng. 过 đứng sau động từ. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về cách biểu đạt đã làm gì trong quá khứ bằng tiếng

.