PHÓ TỪ TRONG HSK5

  Ở trong các bài trước chúng ta đã được tìm hiểu phó từ trong Hsk4. Các bạn đã nắm hết chưa? Nếu các bạn đã nắm rõ thì hôm nay cũng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những phó từ trong HSK5 nhé 1. Khái niệm Phó từ là các từ bổ nghĩa hạn

.