PHÓ TỪ THỜI GIAN (P2)

Phó từ thời gian được sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày, trong các cuộc hội thoại giao tiếp. Ở bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về những phó từ thời gian đầu tiên. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những phó từ thời gian tiếp

.