PHÂN LOẠI PHÓ TỪ: 非常-很-挺-十分-极

Chủ đề của bài viết ngày hôm nay là phân loại bốn phó từ chỉ mức độ trong tiếng trung nhé. Đây là các phó từ thường hay gặp nhất trong tiếng trung với mức độ sử dụng nhiều. Mời các bạn theo chân Tiếng Trung Anfa tìm hiểu rõ hơn về các phân loại

.