PHÂN BIỆT PHÓ TỪ:马上-立刻-顿时

Phó từ trong tiếng trung luôn là chủ điểm mà được rất nhiều các bạn quan tâm, Vì vậy cách phân biệt, sử dụng các phó từ cũng quan trọng không kém, đặc biệt là các phó từ HSK5 . Hôm nay Tiếng trung Anfa xin gửi đến các bạn các phân loại và sử

.