PHÂN BIỆT LIÊN TỪ: 不然 và 否则

Liên từ là từ nối trong các câu và các đoạn văn. Nó giúp câu văn hoàn chỉnh và lưu loát hơn. Trong tiếng trung có rất nhiều liên từ, cũng có rất nhiều liên từ giống nhau về mặt ngữ nghĩa. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về phân biệt liên từ:

.