PHÂN BIỆT : 以后-之后-以来-后-后来

Bạn có biết phân biệt danh từ trong tiếng trung như thế nào không? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu phân biệt các danh từ 以后-之后-以来-后-后来 nhé!   1. Danh từ  以后 1.1 Danh từ chỉ thời gian. Biểu thị thời gian muộn hơn thời điểm hiện tại hoặc lúc nói. Làm trạng

.