MẪU CÂU GIAO TIẾP TRONG NHÀ HÀNG

Âm thực Trung Hoa từ xưa đến nay vẫn luôn được mọi người lựa chọn đón nhận. Vậy bạn đã biết sử dụng những câu giao tiếp trong những nhà hàng Trung Quốc chưa? Đã bao giờ bạn vào nhà hàng Trung Quốc mà không thể giao tiếp được với phục vụ trong nhà hàng

.