NHỮNG LỜI CHÚC NGÀY NHÀ GIÁO 20-11(P1)

Người ta thường nói ” Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Các bạn cũng biết đấy nghề nhà giáo là nghề được mọi người rất tôn kính. Vì vậy Ngày 20-11 chính là ngày để tri ân ngày những người lái đò. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa học những mẫu

.