Câu phức biểu thị mục đích trong tiếng Trung

Câu phức cũng là một trong những điểm ngữ pháp cần nắm chắc. Trong đó, Câu phức biểu thị mục đích cũng rất hay được sử dụng. Bài viết hôm nay sẽ liệt kê một số liên từ được sử dụng trong câu phức này. Câu phức biểu thị mục đích gồm hai vế, vế

.