CÂU KIÊM NGỮ

  Xin chào tất cả các bạn yêu mến đang, đã và sẽ học tiếng trung. Như chúng ta biết thì Câu kiêm ngữ là một trong 8 câu vị ngữ động từ. Là một câu dễ dùng và dùng nhiều trong giao tiếp nhưng rất ít bạn hiểu rõ nhất về câu kiêm ngữ.

.