MẪU CÂU CƠ BẢN (P4)

Các bạn học viên thân mến! Tiếng trung là ngôn ngữ đa dạng phong phú, ở các bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu được một số mẫu câu cơ bản, mẫu câu thường dùng trong tiếng trung. Hôm nay chúng ta cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu thêm những mẫu câu cơ

MẪU CÂU CƠ BẢN (P2)

  Ở bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về những mẫu câu cơ bản đầu tiên. Các bạn đã nắm rõ và dùng thành thạo những mẫu câu cơ bản đấy chưa? Hôm nay chúng ta cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu những mẫu cơ bản tiếp theo nhé.   Cấu trúc

MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG (P1)

  Trong tiếng trung có các mẫu câu kết nôi lại với nhau để tạo nên những câu hoàn chỉnh với những mũ đích khác nhau. Hôm nay cũng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu rõ hơn về các mẫu câu thường dùng trong tiếng trung nhé. Hi vong với bài viết này bạn sẽ lưu

.