BIỂU THỊ NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢ

Trong tiếng trung để biểu thị nguyên nhân kết quả thì người ta thường sử dụng các mẫu câu có chứa các từ nối, liên từ . Vậy hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những mẫu câu chỉ nguyên nhân, kết quả nhé! 1 . 若不是. . . /ruò bú shì .

.