MẪU CÂU CƠ BẢN (P2)

  Ở bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về những mẫu câu cơ bản đầu tiên. Các bạn đã nắm rõ và dùng thành thạo những mẫu câu cơ bản đấy chưa? Hôm nay chúng ta cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu những mẫu cơ bản tiếp theo nhé.   Cấu trúc

.