Động từ li hợp trong tiếng Trung

Động từ li hợp trong tiếng trung _ 离合动词 là một động từ thông dụng trong tiếng Trung, với kết cấu đặc biệt và cách dùng không giống với động từ thường khiến cho học viên thường xuyên mắc lỗi sai trong quá trình sử dụng. Vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ

.