TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Để mở rộng quy mô, chúng tôi cần thêm những người cộng sự – những người cùng chí hướng và mong muốn gắn bó với chúng tôi lâu dài. Ở đây, chúng tôi coi trọng CON NGƯỜI hơn bất kỳ điều gì!  Ở đây, bạn sẽ được học những điều không có trong trường học!

.