KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU

Kỹ năng đọc tiếng Trung là một trong những kỹ năng khó trong quá trình học tiếng Trung. Để có thể làm tốt được một bài đọc tiếng Trung, bạn cần có một vốn từ vựng tương đối để hiểu được nội dung bài đọc. Bên cạnh từ vựng bạn cũng cần trau dồi một

.