HỌC TIẾNG TRUNG QUA HỘI THOẠI (3)

Hôm nay là phần ba trong series Học tiếng Trung qua hội thoại. Các bạn có thể tham khảo các bài cũ tại đây. I. Hội thoại 麦克:丽丽,中国的高铁真了不起。上个周末我体验了一次。 mài kè :lì lì ,zhōng guó de gāo tiě zhēn liǎo bu qǐ .shàng gè zhōu mò wǒ tǐ yàn le yī cì . Mike: Lili, tàu

HỌC TIẾNG TRUNG QUA HỘI THOẠI (2)

Đây là series học tiếng Trung qua những hội thoại trong thực tế, mang tính khẩu ngữ và tính áp dụng cao. Các đoạn hội thoại ngắn gọn và sẽ được phân tích nghĩa từ hay điểm ngữ pháp quan trọng. (Tham khảo phần một tại đây) I. HỘI THOẠI  (咖啡店) (kā fēi diàn) (

.