HỌC TIẾNG TRUNG QUA HỘI THOẠI (4)

Bài viết này sẽ tiếp tục series Học tiếng Trung qua hội thoại. Chủ đề lần này sẽ là về “网购” (mua sắm online). Các bạn có thể tham khảo các phần trước tại đây. I. HỘI THOẠI: 安娜:你们好像都在“淘宝”购物。 ān nà :nǐ men hǎo xiàng dōu zài “táo bǎo ”gòu wù Anna: Hình như các

GIAO TIẾP CÔNG SỞ (P3)

Nếu bạn đang là người học tiếng trung thì chủ đề ” Văn phòng – công ty” là chủ đề mà rất nhiều được các bạ trẻ quan tâm . Ở các bài trước chúng ta đã được học những mẫu câu giao tiếp trong hội thoại văn phòng công ty. Hôm nay cùng Tiếng

HỌC TIẾNG TRUNG QUA HỘI THOẠI (1)

Đây là series học tiếng Trung qua những hội thoại trong thực tế, mang tính khẩu ngữ và tính áp dụng cao. Các đoạn hội thoại ngắn gọn và sẽ được phân tích nghĩa từ hay điểm ngữ pháp quan trọng. I. HỘI THOẠI: (教室里) (Jiàoshì lǐ) 老师:你们好! lǎoshī: Nǐmen hǎo! Chào các bạn!  

.