5 CÁCH HỌC NGHE HIỆU QUẢ

Học tiếng Trung cũng như học các môn ngoại ngữ khác cần học đều 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong đó nghe và nói là hai kỹ năng khó học hơn và cũng quan trọng hơn để giao tiếp tốt. Hiện nay việc luyện nghe tiếng Trung sẽ trở nên đơn giản nếu

.