MẪU CÂU CƠ BẢN HAY DÙNG (P11)

Đôi khi ngôn ngữ tiếng trung làm cho bạn bối rồi không biết phải sử dụng như thế nào đúng không? Có rất nhiều bạn hỏi rằng mẫu câu này dùng như thế nào? mẫu câu này sử dụng ra làm sao? Các bạn đừng có lo đến với Tiếng trung Anfa bạn sẽ được

.