BỘ THỦ TRONG TIẾNG TRUNG(P2)

Ở bài học trước chúng ta được học những bộ thủ đầu tiên rồi. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục những bộ thủ phức tạp hơn vào tiếng trung. Những bộ thủ này thường giúp ích cho những bạn đang ở trình độ trung cấp. Đặc biệt học các bộ thủ sẽ giúp cho

.